Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Senologicznej PTGiP

dr hab. n. med. Paweł Basta
Przewodniczący Sekcji; Klinika Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum; Breast Unit Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
dr hab. n. med. Dariusz Borowski
Prof. UMK; Katedra Położnictwa Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
dr hab. n. med. Bartosz Czuba
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
dr n. med. Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska
Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
“Breast Unit”
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med. Paweł Guzik
Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa
Szpital Miejski im. Jana Pawła II
35-241 Rzeszów
dr n. med. Marcin Śniadecki
Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego