Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Senologicznej PTGiP

Dr hab. n. med. Paweł Basta
Przewodniczący Sekcji; Klinika Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum; Breast Unit Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dr hab. n. med. Dariusz Borowski
Prof. UMK; Katedra Położnictwa Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Dr hab. n. med. Bartosz Czuba
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Lek. Agnieszka Kotlarz
Klinika Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
Prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med.
Kazimierz Pityński
Klinika Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
Dr n. med. Marcin Śniadecki
Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego