Kurs biopsyjny

Informacje o Warsztatach praktycznych
– Kurs biopsyjny

 

Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi – warsztaty praktyczne – Kurs biopsyjny

 

Terminy kursu: 

24.02.2023
16.11.2023

 

Limit miejsc: 20

 

Prowadzący:

dr hab. n. med. Paweł Basta / dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

 

Koszt: 2200 zł

 

Rejestracja:

E-mail: https://ssptgip.pl/kontakt/

 

Miejsce kursu:

  • Kraków

 

Opis Kursu:

Kursy w zakresie małoinwazyjnych technik biopsyjnych zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii organizowane są pod patronatem:

 

Cel Szkolenia:

Warsztaty praktyczne w zakresie małoinwazyjnych technik biopsyjnych zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii stanowią wstęp do nabycia umiejętności wykonywania biopsji gruboigłowych oraz gruboigłowych wspomaganych próżnią (mammotomicznych) zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii. Część wykładowa obejmuje omówienie rodzajów biopsji zmian gruczołu piersiowego, wskazań do stosowania tych technik oraz przedstawia warsztat patomorfologa oceniającego materiał tkankowy uzyskany w wyniku zastosowania tych procedur. Ta część obejmuje również prezentacje własnych przypadków wykładowców oraz demonstrację „live” biopsji gruboigłowej/gruboigłowej wspomaganej próżnią (mammotomicznej) zmiany gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii. W trakcie warsztatów, w niewielkich grupach kursanci mogą ćwiczyć pod okiem i przy instruktażu ekspertów wykonywanie tych procedur na fantomach. Daje to możliwość nabycia właściwych nawyków oraz szanse zapoznania się z potencjalnym ryzykiem zdarzeń niepożądanych wykonywania tych procedur i technikami ich unikania czy minimalizowania.

Celem przyświecającym nam jako organizatorom jest wyposażenie każdego uczestnika tego szkolenia w narzędzia umożliwiające rozpoczęcie samodzielnego i bezpiecznego wykonywania biopsji gruboigłowych oraz gruboigłowych wspomaganych próżnią (mammotomicznych) zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii.