Kurs podstawowy

Informacje o Warsztatach praktycznych
– Kurs podstawowy

 

Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs podstawowy

 

Terminy kursu: 

10.03.2023
6.10.2023

 

Limit miejsc: 35

 

Prowadzący:

dr hab. n. med. Paweł Basta

 

Koszt: 1500 zł

 

Rejestracja:

E-mail: https://ssptgip.pl/kontakt/

 

Miejsce kursu:

  • Kraków

 

Opis Kursu:

Kursy w zakresie ultrasonografii gruczołu piersiowego organizowane są pod patronatem:

 

Cel Szkolenia:

Warsztaty praktyczne dla osób początkujących w diagnostyce ultrasonograficznej piersi stanowią wstęp do nabycia umiejętności badania ultrasonograficznego gruczołu piersiowego. Część wykładowa obejmuje zarówno podstawy techniczne samego badania, jak i przygotowanie aparatu USG czy pacjenta do tego badania. Zawiera również informacje na temat aktualnych algorytmów postępowania czy wytycznych w diagnostyce obrazowej gruczołu piersiowego. Zasadniczą jednak częścią tego szkolenia jest przedstawienie zasad różnicowania zmian gruczołu piersiowego w oparciu o anatomię ultrasonograficzną tego narządu oraz wykorzystanie tych kryteriów w praktycznym posługiwaniu się skalą ryzyka występowania raka piersi, czyli skalą BIRADS-US. Warsztaty są bogato ilustrowane przypadkami z praktyki wykładowców.

Celem przyświecającym nam jako organizatorom jest wyposażenie każdego uczestnika szkolenia podstawowego w narzędzia umożliwiające rozpoczęcie samodzielnego wykonywania badania USG piersi.