Wykaz osób certyfikowanych

Osoby posiadające Certyfikat Umiejętności Ultrasonografii Piersi