Dołącz

Dołącz do Sekcji Senologicznej PTGiP

Członkiem Sekcji Senologicznej PTGiP może zostać lekarz, który jest aktualnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz złoży deklarację przynależności.
 Członkostwo nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, wystarczy, że dana osoba regularnie opłaca składkę Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.